01 lutego 2021

Przeciwdziałanie COVID-19

Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Sernikach w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 dokonała zakupu niezbędnych materiałów ochronnych.

Ogólna kwota wydatkowana w ciągu ostatnich 8 miesięcy na zakup rękawic ochronnych, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni – 420,00 zł. Użytkownikami środków ochronnych są bibliotekarze i użytkownicy biblioteki. Zakupione środki ochrony mają odpowiednie certyfikaty dotyczące działania wirusobójczego i chemicznego. W trosce o bezpieczeństwo stosowane są wyłącznie maseczki. Biblioteka nie stosuje dodatkowych  środków ochronnych.

gbpserniki@op.pl
wola1.brzostowka@op.pl
filianowawola@int.pl

gbpserniki@op.pl
wola1.brzostowka@op.pl
filianowawola@int.pl

Gminna Biblioteka

Publiczna

w Sernikach

gbpserniki@op.pl
wola1.brzostowka@op.pl
filianowawola@int.pl

gbpserniki@op.pl
wola1.brzostowka@op.pl
filianowawola@int.pl

gbpserniki@op.pl
wola1.brzostowka@op.pl
filianowawola@int.pl

gbpserniki@op.pl

wola1.brzostowka@op.pl

filianowawola@int.pl

Strona została stworzona przy wykorzystaniu kreatora stron www WebWave