19 maja 2022

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sernikach

Przekazujemy informację Wójta Gminy Serniki o ogłoszeniu konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sernikach.

Forma zatrudnienia: powołanie na okres od 3 do 7 lat – art. 15 ust. 2 z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.). Kandydaci powinni posiadać wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, animacja kultury, filologia polska i pokrewne lub studia podyplomowe w tym zakresie oraz co najmniej 3 letni staż pracy lub doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej lub doświadczenie w prowadzeniu organizacji pozarządowej.

Preferowani będą kandydaci posiadający, co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie związanym z działalnością kulturalną, edukacyjną, społeczną.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi do 26 sierpnia 2022 r.

Oferty należy składać do 30 czerwca 2022 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Serniki lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Serniki, Serniki 1A, 21-107 Serniki.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Serniki i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sernikach.

 

gbpserniki@op.pl
wola1.brzostowka@op.pl
filianowawola@int.pl

gbpserniki@op.pl
wola1.brzostowka@op.pl
filianowawola@int.pl

Gminna Biblioteka

Publiczna

w Sernikach

gbpserniki@op.pl
wola1.brzostowka@op.pl
filianowawola@int.pl

gbpserniki@op.pl
wola1.brzostowka@op.pl
filianowawola@int.pl

gbpserniki@op.pl
wola1.brzostowka@op.pl
filianowawola@int.pl

gbpserniki@op.pl

wola1.brzostowka@op.pl

filianowawola@int.pl

Strona została stworzona przy wykorzystaniu kreatora stron www WebWave