20 kwietnia 2022

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata 
na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Sernikach

Informujemy, że Wójt Gminy Serniki zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sernikach.

Postępowanie konkursowe rozpocznie się z dniem ogłoszenia konkursu, nie później niż do dnia 20 maja 2022 r.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego planuje się na dzień 26 sierpnia 2022 r.

 

 

Zarządzenie Nr 33/2022 Wójta Gminy Serniki z dnia 19 kwietnia 2022 r.

gbpserniki@op.pl
wola1.brzostowka@op.pl
filianowawola@int.pl

gbpserniki@op.pl
wola1.brzostowka@op.pl
filianowawola@int.pl

Gminna Biblioteka

Publiczna

w Sernikach

gbpserniki@op.pl
wola1.brzostowka@op.pl
filianowawola@int.pl

gbpserniki@op.pl
wola1.brzostowka@op.pl
filianowawola@int.pl

gbpserniki@op.pl
wola1.brzostowka@op.pl
filianowawola@int.pl

gbpserniki@op.pl

wola1.brzostowka@op.pl

filianowawola@int.pl

Strona została stworzona przy wykorzystaniu kreatora stron www WebWave